ICE ON

Zastosowanie energooszczędnych Akumulatorów Chłodu ICE ON to najprostszy i zarazem
najszybszy sposób redukcji kosztów eksploatacji systemów chłodniczych. Akumulacja energii
chłodniczej w postaci lodu pozwala na obniżenie rocznych kosztów eksploatacyjnych nawet o
30%, dzięki czemu inwestor uzyskuje krótki czas zwrotu inwestycji tzw. “cashback” na
poziomie zaledwie kilku lat. Rozwiązanie to możesz zastosować do istniejących systemów
chłodniczych jak również nowo budowanych instalacji. Akumulatory Chłodu ICE ON
umożliwiają produkcję chłodu w okresach kiedy energia elektryczna jest najtańsza, np. nocą.
Zakumulowany w formie lodu chłód wykorzystywany jest następnie do chłodzenia
procesowego lub zapewnienia warunków komfortu termicznego.
Zasadnicza różnica pomiędzy tradycyjnymi chillerami, a Akumulatorami Chłodu ICE ON
polega na wykorzystaniu najbardziej optymalnych warunków, które występują w ciągu doby
do ładowania urządzenia. Ponadto istnieje możliwość zmiany sposobu rozliczania
z dostawcą energii elektrycznej z uwzględnieniem taryf ze strefowaniem oraz efektywnego
wykorzystania nadwyżek energii z OZE.

 

Link do strony: www.iceon-engineering.com

Link do filmu typu „explainer”: https://youtu.be/dSPT2HiFPdM

Profil LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/iceon-engineering/

Profil YouTube: https://www.youtube.com/@ICEONEngineering