Huawei

Huawei jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań informacyjnych, komunikacyjnych (ICT) i urządzeń inteligentnych. Dzięki zintegrowanym rozwiązaniom w czterech kluczowych dziedzinach – sieciach telekomunikacyjnych, informatyce, urządzeniach inteligentnych i usługach w chmurze – dążymy do udostępnienia technologii cyfrowej każdej osobie, domowi i organizacji, aby stworzyć w pełni skomunikowany, inteligentny świat. Kompleksowa oferta produktów, rozwiązań i usług firmy Huawei jest bezkonkurencyjna oraz bezpieczna. Poprzez otwartą współpracę z partnerami tworzymy trwałą wartość dla naszych klientów, pracując nad wzmacnianiem ludzi, wzbogacaniem życia domowego i inspirowaniem innowacji w organizacjach o różnym kształcie i wielkości. W Huawei innowacje koncentrują się na potrzebach klientów. Intensywnie inwestujemy w badania, koncentrując się na przełomach technologicznych, które napędzają świat.