fbpx

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) powstała w styczniu 2011 r., kontynuując ponad 2-letnie prace realizowane w ramach grupy roboczej d/s pomp ciepła Klastra Technologii Energooszczędnych PNT „Eurocentrum” w Katowicach. PORT PC jest stowarzyszeniem osób związanych z branżą pomp ciepła.

Główne zadania PORT PC

Główne cele prowadzonych działań to:
– zwiększenie jakości wykonywanych instalacji z pompami ciepła,
– rozpowszechnienie wiedzy na temat pomp ciepła
– stworzenie warunków do szybkiego i harmonijnego rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce

Zadania strategiczne PORTPC

PORTPC ma stać się pewnego rodzaju platformą informacyjną i komunikacyjną dla wszystkich zainteresowanych tematyką pomp ciepła. W głównych zadaniach koncentruje się na innowacyjności, badaniach, pracach rozwojowych oraz ciągłym doskonaleniu szkolenia i dokształcaniu.Ważnym zadaniem jest również stworzenie systemu zarządzania jakością, opracowywanie i wdrażanie standardów technicznych oraz certyfikacja i prowadzenie fachowego doradztwa technicznego na uznanym w skali europejskiej poziomie. Wszystkie te działania mają też zapewnić wzmocnienie wizerunku technologii pomp ciepła.

Działania PORT PC:

– Działania informacyjne
– Podnoszenie jakości
– Współpraca i wsparcie w zakresie działań legislacyjnych