fbpx

SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

Projekt „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców” jest realizowany w ramach partnerstwa Województwa Małopolskiego z Instytucjami Otoczenia Biznesu. W ramach projektu powstały Centra Transferu Wiedzy (CTW) świadczące usługi dla przedsiębiorców, z Małopolski, chcących wprowadzić rozwiązania wpływające na poprawę innowacyjności prowadzonej przez MŚP działalności. Specjalizacje objęte wsparciem CTW to: Nauki o życiu, Energia zrównoważona, Chemia, Technologie informacyjne i komunikacyjne, Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz przemysły kreatywne i czasu wolnego.

Usługi mają charakter doradczy i polegają na przygotowaniu zindywidualizowanego, dostosowanego do potrzeb każdego z przedsiębiorców pakietu działań obejmującego obligatoryjnie audyt wstępny, oraz w razie potrzeb audyt technologiczny pogłębiony czy doradztwo specjalistyczne.

Usługi wykonywane przez CTW są udzielane z odpłatnością wyłącznie w wysokości VAT-u od usługi. Wartość usługi netto jest bezpłatna i realizowana w ramach pomocy de minimis.