Odwierty.eu

Firma prowadzi swoją działalność na rynku w zakresie tworzenia studni głębinowych oraz prac hydraulicznych. Studnie głębinowe (wiercone) służą do ujmowania wód podziemnych z głęboko położonych warstw wodonośnych. Konstrukcja studni zależy od głębokości i rodzaju warstwy wodonośnej, żądanej wydajności studni i sposobu poboru wody.

Wiercenie studni odbywa się w zależności od terenu sposobem obrotowo-udarowym na sucho w osłonie rur stalowych lub przy twardym podłożu sposobem obrotowym na płuczkę (dodatkowe informacje: Studnie głębinowe – metoda udarowo-obrotowa).