PIG-PIB

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (państwowa służba geologiczna / państwowa służba hydrogeologiczna).

Instytut gromadzi dane geologiczne z terenu całego kraju. Dane te, w większości w postaci cyfrowej, udostępniane są przez Narodowe Archiwum Geologiczne i kilkanaście specjalistycznych baz danych (Centralna Baza Danych Geologicznych, Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich, Bank Hydro). Bazy danych geologicznych stanowią źródło informacji o budowie podłoża gruntowego w rejonie planowanej inwestycji. Informacja taka jest konieczna, aby optymalnie zaprojektować odwierty wykonywane w celu pozyskiwania ciepła Ziemi.